mucomfw Com Port Forwarder (Listener)

Aralık 27, 2016 Yorum bırakın

Bazı cihazlarla haberleşirken arka planda neler olup bittiğine dair inceleme için bazı yazılımlar kullanıyoruz. 32 bit ile Portmon yazılımı işe yararken bu yazılım 64 bit bir windows üzerinde ne yazık ki çalışmıyor.

Bunun üzerine kendi çapımda bir yazılım geliştirdim adı mucomfw aslında bir com port yönlendiricisi ancak bu yazılımı com0com projesi ile çalıştırırsanız com portta oluşan bilgileri de gözlemleme şansınız oluyor.

Örnek bir uygulama:

COM15 ve COM16 windows içerisindeki sanal com port olsun.

com0com

COM13 ise gerçek cihazın haberleşme portu olsun.

Yazılımın settings kısmında aşağıdaki gibi bir yapılandırma oluşturmanız yeterli olacaktır.

İnceleme yapılacak yazılım olarak MU Terminal tercih ettim siz kendi kullanacağınız yazılımı çalıştıracaksınız.

mucomfw_port_settings

Ve sonuç:

mucomfw_main

İstenirse com port detay ayarları ekran üzerinden de değiştirilebilir.

Yazılım herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymuyor bir klasör içerisinde çalıştırmanız yeterlidir.

Yazılımı indirmek için:

mucomfw

Kaynak kodları:

https://github.com/mehmetulukaya/mucomfw

Kategoriler:Lazarus

Delphi in Berlin 10.1

Eylül 1, 2016 4 yorum

Uzun süredir Delphi ile ilgili yazı yazamadım yaz dönemi ve mâlum olaylar derken son bahar geliverdi.

Neyse bu yazımda Delphi’nin Berlin versiyonunda bahsedeceğim Embarcadero firması Delphi’nin Starter edition kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuyor.

Ayın 9una kadar indirilebilir ve kurulabilir starter edition olduğu için sadece 32Bit derleme işlemi yapabiliyorsunuz ancak Windows ortamında ufak tefek proje geliştireyim derseniz şimdilik yeterli olacaktır.

Ancak eski projeleri açayım bakayım dedim ve TChart nesnesinin olmadığını gördüm 😦 neyse devam edelim dedim…

Bir artı özellik bahsetmek gerekirse form üzerindeki görsel olmayan nesneler gizlenebilir ve gösterilebilir olmuş. Bu özellik özellikle hızlı bir proje geliştirirken yardımcı olacaktır.

Bir diğer nokta ise tüm dünyada moda olan market işine Embarcadero da bulaşmış vaziyette isterseniz GetIt ile Delphi uyumlu component veya kütüphane indirebilirsiniz.

Delphi_in_Berlin

Yani muhtemelen salt Windows için geliştirme yapmak istiyorsanız Delphi halen revaçta olabilir.

Not: Embarcadero Linux 64Bit için bir çalışma yapıyor.

Kendi adıma hobi projeler için sanırım artık Lazarus yeni yol arkadaşım olacak gibi zira hem Linux hem de Windows için oluşturduğu binary dosyalar  yeterli.

Bir deneme yapmak istiyorum derseniz:

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/promotional-download

İyi kodlamalar.

Kategoriler:Genel

MU2048 Beta hazır!

Mayıs 20, 2016 2 yorum

Merhaba,

Ne dersiniz sayılarla oynamak ister misiniz? Eğer öyle ise MU2048 sizin için hazır.

Şu anda Beta sürümü yani oynanabiliyor ancak birkaç eksiği olacaktır.

Oyunun temel amacı sayıları en az hareketle en yüksek sayıya çıkartmak ancak sadece kendiniz oynamayacaksınız kendinize rakip olarak bilgisayarı seçebilirsiniz (şu anda temel).

Hem Linux hem de Windows versiyonunu

https://sourceforge.net/projects/mu2048/

adresinden bulabilirsiniz.

Kuruluma ihtiyaç duymuyor sadece bir klasör içerisine atmanız yeterli olacaktır.

Ekran görüntüsü:

Ekran Görüntüsü - 2016-06-12 20:00:35

İyi oyunlar…

Kategoriler:game, Lazarus

MUTerm TCP Server


MUTerm yazılımına yeni  bir ek özellik olan TCP Server komutları eklendi şu anda çok fazla bir yükü çekemese de ufak tefek denemeler için yeterli sayılır.

Hem linux mint hem de windows için kurulum dosyalarını sourceforge sitesinden indirebilirsiniz.

Linux ile ilgili bir durum doğrudan 80 nolu portu kullanamazsınız kısa süreli root olmanız gerekli ancak 8080 tercih ederseniz aynı denemeleri yapabilirsiniz.

Windows için ise firewall ayarlarınız yeterli ise bir problem oluşmayacaktır.

İyi testler.

Ekran Görüntüsü - 2016-04-08 09:13:20

Kategoriler:Genel

MUTerm Linux için hazır.

Kasım 13, 2015 2 yorum

MUTerminal yazılımı Linux Mint içerisinde derlenme işleri bitti. Dikkat edilmesi gereken kullanıcı “dialout” üyesi olması gereklidir.

Ekran Görüntüsü - 2015-11-13 21:41:18

Çalışma esnasındaki ekran şöyle gözükecektir.

Ekran Görüntüsü - 2015-11-13 21:20:45

Yazılımı yüklemek için :

Download MU TerminalKaynak kodlar için:

https://github.com/mehmetulukaya/muterm

İyi kodlamalar!

Kategoriler:Genel

Laz-Projects kaynak kodları GitHub’ta


Bir süredir planladığım Lazarus ile ilgili örnek projeleri github ortamına aktardım açık kaynak niteliğinde olabilecek projeleri buradan görebilirsiniz.

https://github.com/mehmetulukaya/laz-projects

Not: Bu ortamda sadece kaynak kodlar bulunuyor ilgili binary dosyalarını sourceforge.net adresinde bulundurmaya devam edeceğim.

İyi kodlamalar.

Kategoriler:Genel

Basit bir şifreleme


Geçenlerde İngilizce sosyal ağların birisinde aşağıdaki resmi görmüştüm.

Resimde Albert Einstein’dan bir alıntı var ancak şifreli. Hatta resmi yükleyen bir ipucu da verince çözmek için ufak bir yazılım yapayım dedim.

decipher_image

Her harfin yeri tam tersi istikamette bulunan bir harfi temsil ediyor hali ile a..z’ye ve z..a bir arama yapmak lazım.

(Tabi ki kodlama yapmadan da harfleri yazıp kendiniz de çözebilirsiniz)

Şöyle bir form olsun:

decipher_form

E biraz da kodlama yapalım:

 

unit main;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 ActnList;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  Memo2: TMemo;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;
const
  letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  dletters = 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba';
var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 function find_l(let:char):byte;
 var
   x : byte;
 begin
  result := 0;
  for x := low(dletters) to high(dletters) do
   begin
    if dletters[x]=let then
     begin
      result := x;
      break;
     end;
   end;
 end;

var
 sentence , targets: string;
 n : integer;
 place : byte;
begin
 sentence := LowerCase(Memo1.Lines.Strings[0]);
 targets := '';
 for n:= 1 to length(sentence) do
  begin
   if sentence[n]=' ' then
    targets := targets + sentence[n]
    else
     begin

      place := find_l(sentence[n]);
      targets := targets + letters[place];

     end;
  end;
 Memo2.Lines.Add(targets);
end;

end.

 

Ve sonuç:

decipher_runtime

Basit de olsa bir şifrelemeyi çözümlemiş olduk.

 

İyi çözümlemeler…

Kategoriler:Genel