MUTerm TCP Server


MUTerm yazılımına yeni  bir ek özellik olan TCP Server komutları eklendi şu anda çok fazla bir yükü çekemese de ufak tefek denemeler için yeterli sayılır.

Hem linux mint hem de windows için kurulum dosyalarını sourceforge sitesinden indirebilirsiniz.

Linux ile ilgili bir durum doğrudan 80 nolu portu kullanamazsınız kısa süreli root olmanız gerekli ancak 8080 tercih ederseniz aynı denemeleri yapabilirsiniz.

Windows için ise firewall ayarlarınız yeterli ise bir problem oluşmayacaktır.

İyi testler.

Ekran Görüntüsü - 2016-04-08 09:13:20

Reklamlar
Kategoriler:Genel

MUTerm Linux için hazır.

Kasım 13, 2015 2 yorum

MUTerminal yazılımı Linux Mint içerisinde derlenme işleri bitti. Dikkat edilmesi gereken kullanıcı “dialout” üyesi olması gereklidir.

Ekran Görüntüsü - 2015-11-13 21:41:18

Çalışma esnasındaki ekran şöyle gözükecektir.

Ekran Görüntüsü - 2015-11-13 21:20:45

Yazılımı yüklemek için :

Download MU TerminalKaynak kodlar için:

https://github.com/mehmetulukaya/muterm

İyi kodlamalar!

Kategoriler:Genel

Laz-Projects kaynak kodları GitHub’ta


Bir süredir planladığım Lazarus ile ilgili örnek projeleri github ortamına aktardım açık kaynak niteliğinde olabilecek projeleri buradan görebilirsiniz.

https://github.com/mehmetulukaya/laz-projects

Not: Bu ortamda sadece kaynak kodlar bulunuyor ilgili binary dosyalarını sourceforge.net adresinde bulundurmaya devam edeceğim.

İyi kodlamalar.

Kategoriler:Genel

Basit bir şifreleme


Geçenlerde İngilizce sosyal ağların birisinde aşağıdaki resmi görmüştüm.

Resimde Albert Einstein’dan bir alıntı var ancak şifreli. Hatta resmi yükleyen bir ipucu da verince çözmek için ufak bir yazılım yapayım dedim.

decipher_image

Her harfin yeri tam tersi istikamette bulunan bir harfi temsil ediyor hali ile a..z’ye ve z..a bir arama yapmak lazım.

(Tabi ki kodlama yapmadan da harfleri yazıp kendiniz de çözebilirsiniz)

Şöyle bir form olsun:

decipher_form

E biraz da kodlama yapalım:

 

unit main;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 ActnList;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  Memo2: TMemo;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;
const
  letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  dletters = 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba';
var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 function find_l(let:char):byte;
 var
   x : byte;
 begin
  result := 0;
  for x := low(dletters) to high(dletters) do
   begin
    if dletters[x]=let then
     begin
      result := x;
      break;
     end;
   end;
 end;

var
 sentence , targets: string;
 n : integer;
 place : byte;
begin
 sentence := LowerCase(Memo1.Lines.Strings[0]);
 targets := '';
 for n:= 1 to length(sentence) do
  begin
   if sentence[n]=' ' then
    targets := targets + sentence[n]
    else
     begin

      place := find_l(sentence[n]);
      targets := targets + letters[place];

     end;
  end;
 Memo2.Lines.Add(targets);
end;

end.

 

Ve sonuç:

decipher_runtime

Basit de olsa bir şifrelemeyi çözümlemiş olduk.

 

İyi çözümlemeler…

Kategoriler:Genel

Delphi’nin kaderi Embarcadero’da…


Sanırım en çok el değiştiren yazılım olarak Delphi tarihe geçecek gibi duruyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20151007006216/en/Thoma-Bravo-Announces-Sale-Embarcadero-Idera#.VhX7biuv-T_

Bakalım IDERA firması Delphi’yi nasıl idare edecek?

Kategoriler:Genel

AggPas Kütüphanesi

Haziran 19, 2015 2 yorum

Bir çok grafik kütüphanesi çizim konusunda size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak büyük çoğunluğu vektör grafik konusunda çok fazla başarılı değil.

Vektör grafik ihtiyacını giderebilecek kütüphanelerden birisi Delphi ile gelen firemonkey ancak Lazarus / Fpc ortamında bunun çok fazla karşılığı yok ancak AggPas kütüphanesi ile bu giderilebilir diyebiliriz. Tabi ticari bir uygulumanın rahatlığını bulmanız zor olacağını şimdiden söylemek gerekli…

Open source bir uyguluma olan AggPas kütüphanesi esasen “Anti-Grain Geometry library” Delphi’ye port edilmiş hali.Çok fazla değişiklik yapmadan ( Dizin ayarları ve Delphi parser gibi ) Lazarus/Fpc içerisinde de kullanılabiliyor.

Örneklemek gerekirse:

LazAggSample01LazAggSample02LazAggSample03Bunlardan bazıları.

Lazarus ile açılabilir demoları sourceforge.net adresinden indirebilirisiniz.

LazAggPas sourceforge linki:

http://sourceforge.net/projects/lazprojects/files/LazAggPas/LazAggPas.rar/download

İyi geliştirmeler…

Proje sayfası:

http://www.crossgl.com/aggpas/index.html

Kategoriler:Genel

Lazarus Kod Örnekleri

Mayıs 27, 2015 Yorum bırakın

Merhaba,

Yeni bir dil ile çalışmaya başlanlandığında en çok zorlanılan kısım örnek proje bulamamaktır.

Aynı durum Lazarus’ta daha fazla belli oluyor zira çok fazla bilinen bir IDE değil ve Türkiye’den çok fazla takipçisi bulunmuyor.

Bu durumu aşmak için internette bulduğum ve Lazarus ortamında derleyip çalıştırabildiğim örnekleri kaynak kodlarıyla birlikte bir depoda biriktirmeye başladım.

https://sourceforge.net/projects/lazprojects/

ve

https://github.com/mehmetulukaya/laz-projects

Şimdilik bir kaç proje olsa da fırsat buldukça aktarmaya devam ediyorum.

Bunlardan bazılarının ekran görüntüleri şöyle:

LazCompass

LazCompass

LazCPUSimmaster

LazCPUSim

LazMaze

LazMaze

LazScrollingLeds

LazScrollingLed

 

AstronomyDemo

LazAstroDemo

 

LazMolecules

LazMolecules

 

LazCannonBall

LazCannonBall

 

LazSimpleSokoban

LazSimpleSokoban

 

LazOpenGLSample

LazOpenGLSample

 

LazPlayMidi

LazPlayMidi

 

NOT: Bazı projelerde Datetimepicker kullanıldığı için aynı paketi Lazarus içerisinde de kurulması gerekmektedir. Bu projeler Delphi’den çevirildiği için Parser olarak Delphi modu seçiniz.

Genel olarak kaynak kodlarını eğitim amaçlı olarak kullanmamızı istiyorlar hali ile aynı şekilde kendi projelerinizde için ilham almak amacı ile kullanınız.

İyi kodlamalar

Kategoriler:Genel